Tog Fonn 2

£6.00

Only 1 left in stock

Description

Tog Fonn 2- Gaelic Songs and Dance Tunes

Tog Fonn 2 – Gaelic Songs and Dance Tunes (book)

A new selection of puirt – Gaelic mouth music tunes and dances. This second book is a further collection to follow on from the acclaimed first series of Gaelic music from the Highlands of Scotland. Ideal for all learners of Gaelic songs and language and with useful well known tunes for instrumentalists to learn.

Table of contents

A Chur nan Gobhar as a’ Chreig
A Chaluim Bhig
A Mhic na Circe Topanaich
An Gille Dubh Mo Laochan
An Oidhche Bha na Gobhair Againn
B’ fhearr Leam Fhin
B’ fhearr Mar a Bha Mi ‘n-Uiridh
Buain nan Dearcan ris an Spreidh
Chan Eil Mo Leannan ann an Seo
Cha Teid Mise, Cha Teid Mi
Cha Tig an Latha
Clann Ulaidh
Co Th’ ann ach Anna Mo Nighean
Chuirinn air a’ Phiob E
Chuir Iad Mise dh’Eilean Leam Fhin
Crodh-laoigh nam Bodach
Fhuair Mi Nead na Gurra-guig
Gabhaidh Sinn an Rathad Mor
Geala-bhodaich sa Bheinn Duibh
Gille Calum
I dal u dal
‘Ille Bhig
‘Ille Chrubaich anns a’ Ghleann
Mhic Iarla nam Bratach Bana
Na Maragan aig Ruairidh
Nam Biodh Tri Sgillinn Agam

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tog Fonn 2”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like...

 • The Fiddle Music of the Scottish Highlands Volumes 5 and 6

  The Fiddle Music of the Scottish Highlands Volumes 5 and 6

  £15.00
  Add to basket
 • Tog Fonn-Gaelic Songs and Dance Tunes

  Tog Fonn-Gaelic Songs and Dance Tunes

  £6.00
  Add to basket