Tog Fonn-Gaelic Songs and Dance Tunes

£6.00

Only 1 left in stock

Description

Tog Fonn-Gaelic Songs and Dance Tunes.

Tog Fonn-Gaelic Songs and Dance Tunes are a lively collection of traditional songs which are ideal for learners of Gaelic song and music. The Gaelic songs are in staff notation with lyrics. These tunes are well known to instrumentalists as dance tunes and ideal for learners to try. Chords included and basic bowings for fiddlers.

Contents

A’ Bhean A Bh’aig an Tàillear Chaol
An Ataireachd Ard
An Còineachan
Birlinn Ghoraidh Chròbhain
Bodachan a’ Mhìrein
Buain a’ Choirce
Buain na Rainich
Brochan Lom
Caol Muile
Chì Mi na Mòr-bheanna
Crodh Chailein
Dòmhnall Beag an t-Siùcair
Eilean Mo Chrìdh’
Far am bi Mi Fhìn
Fear a’ Bhàta
Gaol mo Chrìdh’-sa Màiri Bhàn
Gràdh Geal mo Chrìdh’
I bhi ada
Mac-a Phì
Moladh na Lanndaidh
Mo Nighean Donn Bhòidheach
Mòrag a Dunbheagan
Mo Rùn Geal Dìleas
Nam Amadan, nam Amadan
Ruidhle Thulachain
‘S ann an Ile
Sìne Bhàn
‘S ioma Rud a Dhith Orm
Soraidh Slàn le Fionnairidh
Stad a Mhàiri Bhanarach
Tuireadh Iain Ruaidh
U bhi à bhi

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tog Fonn-Gaelic Songs and Dance Tunes”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may also like...

 • Kafoozalum Tunes

  Kafoozalum Tunes

  £7.99
  Add to basket
 • A Jacobite Legacy-Peter Kay

  £6.50
  Add to basket
 • Highland collections

  Highland collections

  £19.99
  Add to basket